Tabeller

Tabeller kan brukes til mye og det finnes mange forskjellige innstillingsmuligheter, så det er vanskelig å vite hvor det er best å begynne ... Under går vi gjennom den grunnleggende informasjonen og noen innstillinger, men ikke alle. Vi anbefaler at du prøver deg fram selv!
Det er bra om du bruker Firefox når du holder på med tabeller. Firefox gjør som oftest arbeidet med tabeller litt enklere. Det kan se litt annerledes ut i Internet Explorer – i tilfelle du føler at instruksjonene i denne håndboken ikke stemmer helt overens med slik det ser ut på skjermen hos deg.
Samtidig en liten advarsel: Det er litt innviklet å holde på med tabeller, men resultatet blir veldig bra. Det er altså absolutt verdt å bruke litt ekstra tid på dette!

 

Sette inn tabeller

Når du skal sette inn en tabell i tekstboksen, plasserer du markøren der du vil sette inn tabellen og klikker på knappen for å sette inn tabeller:

Da vises denne dialogboksen:


Velg hvor mange kolonner og rader du vil bruke. Innstillingen Justering brukes for å angi at tekst og bilder til høyre eller venstre for tabellen skal tillates (samme innstilling som for bilder som settes inn). Hvis du kan la være å bruke denne funksjonen, er det bra. Den kan være litt ekstra vanskelig. Det skyldes at tabellen blir "flytende" for at det skal være mulig å plassere tekst og bilder til høyre eller venstre. Samtidig er dette en kjempebra innstilling for nettopp det formålet, hvis det ikke kan løses på noen annen måte. Det er bra å være litt restriktiv og tenke gjennom om du virkelig må bruke innstillingen før du angir den.

Vi har også et lite tips som gjør det enklere å arbeide videre med tabellen.
Når du har satt inn tabellen, klikker du på knappen Lagre i tekstboksen du jobber med. Når du går tilbake til redigeringsmodus igjen, har det dukket opp et ekstra mellomrom i alle celler, slik at de blir litt større og det blir enklere å komme til cellene og jobbe i tabellen.

 

Tabell i stedet for flere mellomrom og TAB

Det viktigste bruksområdet for tabeller er når de brukes i stedet for mange mellomrom, og TAB fungerer ikke i det hele tatt på hjemmesider. HTML-koden i bakgrunnen vet ikke hva TAB er for noe. Hvis du f.eks. har en liste med flere kolonner, er det best å lage en tabell til å legge informasjonen i. Det kan være en prisliste, produktinformasjon, meny, adresseliste m.m.

Advarsel for flere mellomrom. Ikke bruk mellomrom, det kan bli veldig rotete! I HTML-koden blir mellomrom en helt egen kode som kalles for "hardt mellomrom". Denne koden kan skape mange problemer. 
Derfor er det mye bedre å bruke tabeller i stedet.

Her er et eksempel:

navn:   Frithjof Andersen
adresse:   Gamlevei 5
1234 Gamleby
telefon:   012-34 567
mobil:   070-89 01 234
e-post:   frithjof@gamleby.no

 

Tabellen består av 3 kolonner og 5 rader. Den midterste kolonnen er tom for at det skal være enkelt å justere avstanden mellom tekstbolkene.
Det ligger en lysegrå ramme rundt cellene slik at det skal være enklere å se hvordan tabellen ser ut. Når du lager en tabell for denne typen oversikter, trenger du ikke sette ramme rundt cellene.

Nå skal vi gjøre tabellen litt penere.

Først ser vi på teksten "adresse:". Den ligger midt i cellen på høyden. Det er standard når du legger inn tekst i tabeller. Du kan gjøre en innstilling i tabellen som gjør at tekster og bilder plasseres lengst opp i cellen. Høyreklikk i en celle, velg Celle og deretter Celleegenskaper. Under Vertikal justering velger du Topp. Gå nedover og angi at innstillingen skal gjelde for alle celler i tabellen. Klikk på knappen Oppdater.

Innstillingen som angir at alternativet skal gjelde alle celler i tabellen, er veldig smart. Du bør likevel bare bruke den i begynnelsen, når du bygger opp tabellen. Tenk gjennom hvilke innstillinger som skal gjelde for alle celler, eller de fleste cellene, og angi disse innstillingene for tabellen så tidlig som mulig. Funksjonen kopierer nemlig alle innstillinger som gjelder for cellen du har høyreklikket, og legger dem inn i alle de andre cellene. Hvis du har lagt inn spesialinnstillinger med bredder, høyder, skrifttyper m.m., følger dette også med. Derfor er det viktig at du bare gjør dette i begynnelsen, før du har begynt å gjøre individuelle innstillinger for ulike celler.

navn:   Frithjof Andersen
adresse:   Gamlevei 5
1234 Gamleby
telefon:   012-34 567
mobil:   070-89 01 234
e-post:   frithjof@gamleby.no

 

Kanskje det blir penest hvis kolon-tegnene står rett under hverandre? Sett markøren i cellen for navn, adresse, telefon osv., og klikk på knappen for høyrejustering, på verktøylinjen. Da blir resultatet slik i stedet:

navn:   Frithjof Andersen
adresse:   Gamlevei 5
1234 Gamleby
telefon:   012-34 567
mobil:   070-89 01 234
e-post:   frithjof@gamleby.no

 

Dessuten kan det være pent hvis navn, adresse, telefon osv. har litt tykkere skrift.
Det endelige resultatet blir slik (nå er den grå rammen fjernet):

 

navn:   Frithjof Andersen
adresse:   Gamlevei 5
1234 Gamleby
telefon:   012-34 567
mobil:   070-89 01 234
e-post:   frithjof@gamleby.no

 

 

Det kan også være fint å legge inn et bilde av personen foran opplysningene. Da bør du lage en tabell med 5 kolonner. Tenk deg to kolonner foran tabellen over. Den første kolonnen til bildet, en kolonne til mellomrommet og så kommer resten av informasjonen.

Hvis du vil slå sammen alle cellene i den første kolonnen til én celle, merker du alle cellene i kolonne 1, høyreklikker og går ned til Celle og velger alternativet Slå sammen celler.

Du setter bildet inn i den nye store cellen (kolonne 1) ved å klikke på knappen med Sett Inn Bilde:
Les mer her.

 

  navn:   Frithjof Andersen
  adresse:   Gamlevei 5
1234 Gamleby
  telefon:   012-34 567
  mobil:   070-89 01 234
  e-post:   frithjof@gamleby.no

 

 

I følgende sammenhenger kan det også være praktisk å bruke tabeller:

Bilder og tekst ved siden av hverandre

Bakgrunnsfarge på tekst

Kalender

Stamtavle / slektstre