TILPASSE

Når du klikker på knappen TILPASSE, vises dialogboksen under. Vi går gjennom alternativene og begynner oppe til venstre. Bla nedover.


 

ENDRE HJEMMESIDENS LOGO

Klikk på knappen ENDRE og velg logobilde eller last opp logobildet fra datamaskinen.
Det er nyttig å lese den blå informasjonsruten nederst i vinduet som du jobber i.

Det finnes informasjonsruter mange steder..
Fordi plassen til logobildet varierer fra mal til mal, har vi skrevet litt mer om logobilder på en egen side. Les mer her.


 

ENDRE HJEMMESIDENS OVERSKRIFT

Her skriver du det som skal stå øverst på din hjemmeside. Overskriften vises på alle sider og undersider. Bakgrunnen i boksen er bakgrunnen som gjelder for malen og fargen du har valgt.
Hvis du har laget et tilpasset logobilde, kan det av og til være bra å la denne boksen være tom.


 

ENDRE HJEMMESIDENS STILER

 


 

ENDRE HJEMMESIDENS TITTEL

Tittelen er teksten som står helt øverst, i det blå feltet i nettleservinduet. Tittelen står også på fanearket hvis du har oppe flere sider i samme nettleservindu.


 

ENDRE HJEMMESIDENS COPYRIGHTTEKST

Teksten må ikke nødvendigvis være en copyrighttekst. Her kan du skrive hva du vil. Teksten vises alltid nederst på alle sidene og undersidene.


 

ENDRE HJEMMESIDENS BAKGRUNN