SIDER

Når du klikker på knappen SIDER, vises dialogboksen under. Vi går gjennom alternativene og begynner oppe til venstre. Bla nedover.


 

LEGGE TIL ÉN NY SIDE

På din hjemmeside kan du ha så mange sider og undersider som du vil. Det er her du legger dem opp og bestemmer hvilken funksjon den nye siden skal ha.

Se her hvis du vil lese mer om de tilgjengelige funksjonene.

Skriv navnet på den nye siden, velg hvilken funksjon siden skal ha, og klikk på NESTE.

I dialogboksen over ser du at den nye siden har lagt seg nederst i sidetreet. Hvis du vil endre plasseringen, merker du siden og flytter den til riktig plass ved hjelp av pilene. Hvis du vil at den nye siden skal være en underside, flytter du den slik at den ligger rett under den siden som den skal være en underside til og klikker på pilen som peker mot høyre. Da hopper siden ut et hakk og ligger nå som underside til siden som stod rett over.

 

FLYTTE SIDER

Du kan når som helst flytte på sidene du har på hjemmesiden. Gå til FLYTTE SIDER og endre rekkefølgen på sidene. Her kan du også lage undersider. Du ser sidetreet til venstre og piler til høyre. Merk siden som skal bli en underside. Flytt den opp/ned slik at den ligger rett under siden som den skal bli en underside til. Klikk på pilen som peker mot høyre slik at siden hopper ut et hakk, og nå er den en underside. Klikk på LAGRE. Ferdig!


 

GI NYTT NAVN TIL SIDER

Her kan du endre navn på sidene dine.


 

FJERNE SIDER

Her kan du som sagt fjerne sider som du ikke vil ha lenger. OBS! Når du har fjernet en side, er den borte. Vi har ingen sikkerhetskopi hvis du angrer deg, så vær forsiktig og kontroller at du klikker på den riktige siden. Forsikre deg om at du vil slette siden! (Våre sikkerhetskopier er ikke tilpasset til enkelte hjemmesider, men skal fungere slik at det er mulig å laste opp alle hjemmesider igjen hvis noe går galt.)

Merk siden du vil fjerne, og klikk på knappen FJERNE SIDEN.


 

PASSORDBESKYTTE SIDER

Hvis du beskytter én eller flere sider på din hjemmeside med passord, må du tenke på at du bare kan ha ett brukernavn og passord som gjelder for alle sidene med passordbeskyttelse.

OBS! Det er viktig å skrive riktig, med stor og liten bokstav, både når det gjelder brukernavn og passord.

Merk en side som du vil beskytte med passord, og klikk på knappen BESKYTTE. Skriv deretter inn brukernavn og passord. Hvis du vil beskytte flere sider med passord, merker du neste side og klikker på knappen BESKYTTE. Merk deretter neste side, og klikk på knappen BESKYTTE igjen osv.


 

SKJULE SIDER

Det er lurt å ha mulighet til å skjule sider. Da er det mulig å surfe til siden, men den vises ikke på sidemenyen. Så du kan ha en side med mange undersider. Deretter skjuler du undersidene, og på hovedsiden har du lenker som går til respektive side. Da får sidemenyen ikke så mange sider, men det er mulig å komme til sidene via lenkene som du har laget til til respektive side.

I redigeringsmodus vises sidene i kursivert tekst.