MELDINGER OG KOMMENTARER

Når du klikker på denne knappen, vises en oversikt over nye meldinger som har kommet inn, og kommentarer som har kommet inn på hjemmesiden. Dette gjelder altså kommentarer som besøkere har skrevet på hjemmesiden. Hvis du har angitt at kommentarer må godkjennes, har du også angitt at GODKJENNE-knappen skal vises og du kan godkjenne direkte i hurtigoversikten.

Besøkere kan legge inn kommentarer i bilder i bildegallerier, blogginnlegg og i gjesteboken. Du kan velge selv om du vil at besøkeren skal ha mulighet til å legge inn kommentarer i Galleribehandling og Bloggbehandling.

Nye meldinger som har kommet inn, markeres også direkte i bloggen, og i gjesteboken.

 

Uleste meldinger

Når det ligger nye meldinger og venter, endres ikonet til et lite utropstegn
og tallet i parentes angir hvor mange innlegg som har kommet.


Det blir en slags ramme for hver side der det finnes et nytt innlegg. Overskriften i rammen er den samme som navnet på siden i sidemenyen.

Knappen FJERNE er alltid tilgjengelig, slik at du kan fjerne meldinger med det samme hvis du vil.
Knappen GODKJENNE vises hvis du har valgt innstillingen som angir at alle kommentarer på den aktuelle siden må godkjennes.