Skjemabehandling

Når du har lagt til en side med sidefunksjonen Kontaktside
vises denne knappen:

Når du klikker på knappen, vises Skjemabehandling, der du kan skrive inn e-postadressen som meldingene skal sendes til når besøkeren bruker kontaktskjemaet.
Hvis du ikke vil ha noe skjema på kontaktsiden, kan du fjerne merket for Bruk skjema.

Du kan også gjøre mer avanserte innstillinger i skjemaet. Du kan for eksempel legge til egne felt og angi om de skal være såkalte obligatoriske felt. Det vil si at besøkeren må fylle ut feltet for at det skal være mulig å sende meldingen.

Hvis du har flere kontaktskjemaer, kan du også skrive inn hva som skal stå i tittellinjen når e-posten sendes til deg. Da ser du raskt og enkelt hvilket kontaktskjema e-postmeldingen ble sendt fra.

Når du har merket av for Bruk HTML e-post, vil e-postmeldingen som sendes fra skjemaet, få en utforming som etterlikner malen du bruker. Hvis du vil ha en ren, hvit bakgrunn med enkel svart tekst, merker du av for dette alternativet. Da sendes e-postmeldingene som ren tekst-meldinger.