Galleribehandling

Når du har lagt til en side med sidefunksjonen Bildegalleri, 
vises denne knappen:

Når du klikker på knappen, kommer du til Galleribehandling der du kan legge til og fjerne bilder i galleriet.


Hvis du vil legge inn bildene i samme rekkefølge som du skal bruke dem, er det bare å dra og flytte bildene med musepekeren.
Hvis du vil skrive en tekst til et bilde, merker du bildet slik at rammen rundt bildet vises. Nå kan du skrive i den store tekstboksen under bildet.

 

Utseende

Du kan velge utseende for bildegalleriet. Klikk på knappen ENDRE UTSEENDE og velg hvordan du vil det skal se ut. Dra i skyvebryteren for å stille inn antallet rader som skal vises per side.


Et lite tips: Hvis du vil at bildevisningen skal begynne med en gang besøkeren går inn i bildegalleriet, må du velge ett av de tre siste alternativene for utseende, der det store bildet vises på selve siden. For øvrige alternativer må besøkeren først klikke på bildet for at bildevisningen skal begynne.


Kommentere bilder

Du kan også legge til et kommentarfelt i bildene slik at besøkerne kan kommentere de fine bildene. Når du merker av for alternativet Vis kommentarfelt vises et felt under bildet der besøkere kan skrive inn kommentarene sine. Kommentarene vises i den rekkefølgen som de ble lagt inn, så kommentaren som ble lagt inn sist, ligger øverst.

 

Bildevisning

Under knappen LAGE BILDEVISNING kan du velge hvordan overgangen mellom bildene skal være.
Det finnes også to store bokser du kan merke av.
I den øverste, Vise bildevisningsknappene forstørret, angir du at knappene Play og Paus skal vises.
I den nederste boksen, Starte bildevisningen automatisk, angir du at bildevisningen skal starte så snart bildet vises i stort format..
Du kan også stille inn tiden for hvor lenge et bilde skal vises før overgangen til neste bilde.