Æ Ø Å i domenenavn

Nå kan du bruke norske spesialtegn i domenenavnet. Det kan være artig å ha, men det kan være nyttig å vite litt om hvordan det fungerer, for det kan skape problemer også.
Dette gjelder også
diakritiske tegn.

Når du skriver æ, ø eller å i et domenenavn, er det ikke egentlig det navnet som brukes. Det finnes noe som heter "Punycode", som er en standard som gjelder på Internett. Av og til kan programmer og nettlesere ha problemer med å tolke informasjon riktig hvis du ikke har installert en liten ekstrapakke til programmet/nettleseren. Uten pakken forstår programmet ikke hva det skal gjøre med æ, ø og å.

Et eksempel er at Internet Explorer 6 (og eldre versjoner av IE) ikke kan lese de norske tegnene uten en liten plug-in, men det beste er å oppgradere Internet Explorer eller installere Firefox.

Her er noen eksempler på hva domenenavn egentlig burde hete:

æ ærlig.no   xn--rlig-uoa.no
ø østen.no   xn--sten-fra.no
å

åse.no

  xn--se-xia.no

Når det gjelder e-post er det også viktig å kjenne til at eldre e-postprogrammer kan ha problemer med de norske spesialtegnene. For at e-postmeldingen skal komme fram, må du skrive inn adressen med riktig "Punycode".

La oss for eksempel si at domenet åse.no har en e-postadresse som heter info@åse.no. Da må de som sender e-post til denne adressen, skrive inn info@xn--se-xia.no for at e-postmeldingen skal komme fram.
 

For å vise den riktige adressen, tok jeg en konverteringsside til hjelp: idnaconv.phlymail.de
Det finnes flere slike sider på Internett. Det er bare å søke på "Punycode".

Derfor anbefaler vi på det sterkeste at du også registrerer et domene med a (eller ae, for æ), o (eller oe, for ø) og a (eller aa, for å) når du registrerer domenet. Det er mulig å knytte begge domenene til hjemmesiden din.