Besøksteller på min hjemmeside?

For at du skal kunne vise hvor mange besøk din hjemmeside har hatt,
kan du gå til redigeringsmodus og skrive: [counter]
(Når du skal skrive hake-parentes, trykker du på tasten AltGr og 8
for venstreparentes, og 9 for høyreparentes.)
Da vises det hvor mange besøk det har vært på siden når man surfer til den.
Det vil fortsatt stå [counter] når du går inn og redigerer siden.

 

Her er et eksempel:

Denne håndboken har hatt [counter] besøkere.

 

 

 

Her er et bilde som viser hvordan denne siden ser ut i redigeringsmodus:

 

 

 

Hvis du vil ha mer statistikk for hjemmesiden, kan du lese mer om det her.